,,უჯრედი და მიკრობების სამყარო”

ქ.ქუთაისის მე-14 საჯარო სკოლის მე-7ა კლასში (დამრიგებელი ა.ქაჯაია) და 7ბ კლასში (დამრიგებელი ნ.გოგორიშვილი) ჩატარდა კომპლექსური დავალება ბიოლოგიაში თემაზე: ,,უჯრედი და მიკრობების სამყარო” პედაგოგი ა.ქაჯაია მოსწავლეები ეტაპობრივად გაეცვნენ:1)უჯრედის ფორმას და ფუნქციას; 2)უჯრედის აგებულებას; 3)სამეფოს; 4)მცენარეულ და […]