ჩვენი სკოლის მოსწავლეები განაგრძობენ სიგელებისა თუ სერთიფიკატების მიღებას. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში და წარმატებასაც აღწევენ ამჯერად ლიზი ღაჭავას სიგელს წარმოგიდგენთ