ინგლისური კლუბის აქტივობა

ინგლისური კლუბის უმცროსმა შტომ,English Club Junior, ჩაატარა აქტივობა სახელწოდებით “ ეს მე ვარ!” This is me ! მოსწავლეებმა ანკეტირების საშუალებით ჩაატარეს გამოკითხვა სამიზნე ჯგუფში და შეკითხვებზე დაყრდნობით ისაუბრეს საკუთარ თავზე. სამიზნე, ინგლისურ ენაზე, მათ ისაუბრეს […]