მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / „ნატო და ევროკავშირი“

„ნატო და ევროკავშირი“

2015 წლის დეკემბერში  Xკლასში გეოგრაფიაში მოეწყო პროექტი ნატოსა და ევროკავშირზე (გეოგრაფიის პედაგოგი ლ. ჭიქაბერიძე, დამრიგებელი ნინო ჭოლოკავა). მოსწავლეები გაიყვნენ ორ ჯგუფად, სიის რიგითობაზე კენტებად და ლუწებად. კენტ რიცხვზე მყოფთ დაევალათ-ნატოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, ხოლო ლუწებს -ევროკავშირზე. მოსწავლეებმა მოაწყვეს პრეზენტაცია მოძიებულ თემებზე ისაუბრეს თუ რა ხელსაყრელია ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საქართველოსთვის.