მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / “წყალი, როგორც გარემო”

“წყალი, როგორც გარემო”

“წყალი, როგორც გარემო”

3fd462c9-2675-4fc2-bf9b-72fd30a7d341
4ce3cc3a-db9e-4247-83b7-ec2adaaff3ea
18bc364f-7e7e-491b-8557-1f08dd57a64f
25dc77ef-fa0a-4a0e-9ea4-de934866765d
dbfb9e96-9362-47e5-837b-af2ef66fdc08
3fd462c9-2675-4fc2-bf9b-72fd30a7d341 4ce3cc3a-db9e-4247-83b7-ec2adaaff3ea 18bc364f-7e7e-491b-8557-1f08dd57a64f 25dc77ef-fa0a-4a0e-9ea4-de934866765d dbfb9e96-9362-47e5-837b-af2ef66fdc08