მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / “წყალი, როგორც გარემო”

“წყალი, როგორც გარემო”

სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის 2ა კლასის მოსწავლეებმა იმუშავეს თემაზე “წყალი, როგორც გარემო”. საკითხი გახლდათ “წყლის თვისებები”. ამ საკითხზე მათ მასწავლებლის (მარიამ ბოლქვაძე) დახმარებით ჩაატარეს ცდა: აიღეს სამი ჭიქა. ამ ჭიქებში ჩაასხეს წყალი, დაყნოსეს, შემდეგ ერთში ჩაამატეს ლიმნის წვენი, ხოლო მეორეში – ძმარი. მომდევნო ეტაპზე თითოეული ჭიქა კვლავ დაყნოსეს და გამოიტანეს დასკვნა, რომ წყალი არის უსუნო ნივთიერება.

 

“წყალი, როგორც გარემო”

2b0e8309-91b3-41de-a1e7-c5e2742517c3
08701eb7-0beb-4fe1-9a25-745b5a1fb672
2e5ee7ee-1a0d-46f9-9bff-3d31813b6ed5
97837d07-6fd5-4566-96b1-244267f8e49f
306dfdd3-93fd-44b7-a327-2026083e829a
69331541-84e9-423a-abe8-7245a3528d37
2b0e8309-91b3-41de-a1e7-c5e2742517c3 08701eb7-0beb-4fe1-9a25-745b5a1fb672 2e5ee7ee-1a0d-46f9-9bff-3d31813b6ed5 97837d07-6fd5-4566-96b1-244267f8e49f 306dfdd3-93fd-44b7-a327-2026083e829a 69331541-84e9-423a-abe8-7245a3528d37