„ტოლერანტობა“

ქ. ქუთაისის N 14 საჯარო სკოლის 7 გ კლასში  (დამრიგებელი ა. მარუაშვილი) განხორციელდა პროექტი „ტოლერანტობა“. პროექტი განხორციელდა სადამრიგებლო საათის ფარგლებში  მოსწავლის პიროვნული და მორალური განვითარების მიმართულებით.  კლასი დაიყო ჯგუფებად , მათ მოიძიეს და წარმოადგინეს ინფორმაციები დისკრიმინაციაზე, კულტურათშორის ურთიერთობებზე, სტერეოტიპებზე, განმარტეს  ცნება   „ტოლერანტობა“. ერთ-ერთი ჯგუფის წევრებმა აიღეს და  ჩაწერეს ინტერვიუები მასწავლებლებთან, ასევე ქუჩაში  გამვლელი სხვადასხავა ასაკის თანამოქალაქეებიდან. პრეზენტაცია წარიმართა საინტერესოდ, ბავშვებმა წარმოადგინეს მათ მიერ გაფორმებული პლაკატები, სიტუაციები და დაუსვეს ერთმანეთს კითხვები .

პრეზენტაციას ესწრებოდა „სამოქალაქო განათლების“ პედაგოგი მირანდა  ლაზარიაშვილი, რომელმაც შეაქო ბავშვები და მადლობა გადაუხადა მათ  საკითხის ღრმად გააზრებისა და წარმოდგენისთვის.

 

„ტოლერანტობა“

318968847_702800961168656_6617195178789107692_n
317946344_1162095974429613_5795893337225583899_n
318906884_1997926267069222_5871102673280359288_n
319216445_518114740269906_2737740233715002171_n
318764935_529608825799775_4453966892947856272_n
318844914_1137641290283478_382734878852196433_n
319786066_1352535468831968_5792818004950508988_n
318622344_832025848055821_6076413277957437839_n
318855063_1154846351805332_4611106884040811819_n
319447617_907330117092873_1318864286081598951_n
318380494_710453760675642_5889536743208933710_n
318968847_702800961168656_6617195178789107692_n 317946344_1162095974429613_5795893337225583899_n 318906884_1997926267069222_5871102673280359288_n 319216445_518114740269906_2737740233715002171_n 318764935_529608825799775_4453966892947856272_n 318844914_1137641290283478_382734878852196433_n 319786066_1352535468831968_5792818004950508988_n 318622344_832025848055821_6076413277957437839_n 318855063_1154846351805332_4611106884040811819_n 319447617_907330117092873_1318864286081598951_n 318380494_710453760675642_5889536743208933710_n