მთავარი / სსსმ მოსწავლეთათვის საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდების რეგულაცია

სსსმ მოსწავლეთათვის საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდების რეგულაცია

13.-სსსმ-მოსწავლეთათვის-საგანმანათლებლო-სერვისების-მიწოდების-რეგულაცია