მთავარი / სიახლეები / სიახლე ინგლისური ენის კლუბში

სიახლე ინგლისური ენის კლუბში

ინგლისური კლუბის წევრ მოსწავლეებს დაუმზადდა საწევრო ბარათები. ბარათების მოქმედების ვადაა ერთი სასწავლო წელია. მოსწავლეები დიდი სიხარულით შეხვდნენ ამ სიახლეს .