მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / “სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამაპაპათაგან: მამული, ენა, სარწმუნოება.”

“სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამაპაპათაგან: მამული, ენა, სარწმუნოება.”

საკითხი – ქართული ენის დღე – 14 აპრილი “სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამაპაპათაგან: მამული, ენა, სარწმუნოება.” 14 აპრილს საქართველო ქართული ენის დღეს აღნიშნავს. ქართული ენის უნიკალურობით, მშვენიერებით აღფრთოვანებულმა სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის 1გ (დამრიგებელი – მირანდა ჯიხვაშვილი, ქართული ენის პედაგოგი – ია მელიქაძე) 2ა (დამრიგებელი/პედაგოგი – მარიამ ბოლქვაძე), 2ბ (დამრიგებელი/პედაგოგი – ლალი კიკნაძე) კლასმა იზეიმა ქართული ენის დღე – 14 აპრილი. 1გ, 2ა და ბ კლასის მოსწავლეებმა ერთმანეთს წაუკითხეს ი. გოგებაშვილის მოთხრობები გამართული კითხვისთვის საჭირო ყველა წესის დაცვით. შემდეგ 2ა და ბ კლასის პატარებმა 1გ კლასის მოსწავლეებს აჩვენეს და გააცნეს მათ მიერ დამზადებული ბარათები, სადაც წარმოდგენილი იყო როგორც შეცდომით, ისე სწორად დაწერილი ქართული სიტყვები. სანაცვლოდ, პირველკლასელებმა უფროსებს აჩვენეს ის ძველი სიტყვები, რომლებიც დღეს ნაკლებად გამოიყენება ჩვენს ენაში და იქვე განუმარტეს. მოსწავლეები კმაყოფილნი დარჩნენ. საერთო საქმემ ხელი შეუწყო სწორად საუბრის დაწყებასა და მათ დამეგობრებას.

“სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამაპაპათაგან: მამული, ენა, სარწმუნოება.”

0c8ab2bc-260c-4426-aba4-e8292be5f0be
1e1bd40e-6055-4ae5-abf0-54040cc89791
0d7495aa-6f65-4ef7-861d-b1d4c214feca
0fa3828d-16b5-4697-afba-6905741152b8
3fead20a-a851-40da-bf74-8ab92b8e4ccb
09cbe1d6-c14e-4dfa-9d5b-11f84ae9e311
085ed3a8-594b-4403-b554-610bb5ac3957
533c4966-ce60-45da-956f-1119c5286720
8db36771-18ba-4282-8d86-30e3d3825511
92ef7f35-d9f4-4a9b-96fe-3c95d67c2cc8
348531f0-4e42-4730-b2cb-9faaa2123d64
ac63d393-5a71-473a-a35b-17af8783e3d5
c91b510f-376a-4e1f-9aea-1cce22591e00
aa9619b5-063c-448c-a7ec-3fd81018b092
af5ab21d-3c5b-4487-8f95-ef427e21de5b
df488cec-753d-49cc-829c-69c5f9d1bc67
cf9fbdb9-1af3-4c5d-84a7-c01629153459
f235e80d-21cd-4a39-94f1-9c2e36e23122
d78f57b3-c5bb-4562-8c69-138ba29201a4
d983a019-2a90-4cae-9f6c-4ef55d9248db
0c8ab2bc-260c-4426-aba4-e8292be5f0be 1e1bd40e-6055-4ae5-abf0-54040cc89791 0d7495aa-6f65-4ef7-861d-b1d4c214feca 0fa3828d-16b5-4697-afba-6905741152b8 3fead20a-a851-40da-bf74-8ab92b8e4ccb 09cbe1d6-c14e-4dfa-9d5b-11f84ae9e311 085ed3a8-594b-4403-b554-610bb5ac3957 533c4966-ce60-45da-956f-1119c5286720 8db36771-18ba-4282-8d86-30e3d3825511 92ef7f35-d9f4-4a9b-96fe-3c95d67c2cc8 348531f0-4e42-4730-b2cb-9faaa2123d64 ac63d393-5a71-473a-a35b-17af8783e3d5 c91b510f-376a-4e1f-9aea-1cce22591e00 aa9619b5-063c-448c-a7ec-3fd81018b092 af5ab21d-3c5b-4487-8f95-ef427e21de5b df488cec-753d-49cc-829c-69c5f9d1bc67 cf9fbdb9-1af3-4c5d-84a7-c01629153459 f235e80d-21cd-4a39-94f1-9c2e36e23122 d78f57b3-c5bb-4562-8c69-138ba29201a4 d983a019-2a90-4cae-9f6c-4ef55d9248db