მთავარი / პროექტები / პროექტი თემაზე : ,, სხვადასხვა ქვეყნების ფესტივალები – Festivals In Different Countries ”

პროექტი თემაზე : ,, სხვადასხვა ქვეყნების ფესტივალები – Festivals In Different Countries ”

ჩვენი  სკოლის  3  და  4  კლასის  მოსწავლეებმა  და  მათი  ინგლისურის  მასწავლებელმა  ლელა  იმნაიშვილმა  პოსტერების  სახით  წარმოგვიდგინეს  პროექტი  თემაზე : ,, სხვადასხვა  ქვეყნების  ფესტივალები  –  Festivals  In  Different  Countries ”