მთავარი / ნონა ჩუბინიძე

ნონა ჩუბინიძე

განათლება: 1988-1993 – დაამთავრა ქალაქ ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი – მექანიკა ტექნოლოგი
2001-2002 – ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – IBM თავსებად პერსონალურ კომპიუტერზე მუშაობა
2007 წელი – პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი – მათემატიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდები

სამუშაო გამოცდილება: 2011 – დღემდე – სსიპ – ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის დირექტორი
2013 – დღემდე – ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი
2011 წელი – სსიპ – ქალაქ ქუთაისის #22 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე
2007-2011 – სსიპ – ქალაქ ქუთაისის #25 საჯარო სკოლის დირექტორი
2009-2010 – სსიპ – ქალაქ ქუთაისის #25 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი
2003-2006 – შპს „პანი“ აღმზრდელი
1994-1995 – ქუთაისის ფირმა „მარიხი“ ბუღალტერი

განსაკუთრებული მიღწევები: 2022 –  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინსტიტუციური თვითშეფასების სპეციალისტი 

2021 – USAID – საბაზისო განათლების პროექტი – ტრენერი

2020 – ახალი სკოლის მოდელი – ლიდერობის მიმართულების ექსპერტი

2019 – მინიჭებული აქვს მენტორი მასწავლებლის სტატუსი

2014 – მოპოვებული აქვს საჯარო სკოლის დირექტორობის უფლება

2016 – მოიპოვა უფლება ჩაატაროს ტრენინგები ზოგადი განათლების მიმართულებით

პროექტები: 2020 – მათემატიკა პროფესიებში

2018 – ჩვენ ქველმოქმედები ვართ

2017 – იდეების მოედანი

2017 – გენდერული სტერეოტიპები

2016 – ჯანსაღი ცხოვრების წესი – ველო მარათონი

2015 – სკოლის მაკეტი

2015 – არა ძალადობას

2011 – პარტნიორობა მომავლისათვის

2009 – ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები:

2022 – ცხოვრებისეული კონტექსტი აქტივობაში – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=34616&fbclid=IwAR0IETeUuwHl1tA1ly8LksmG9OaDjnEH7dlg4syF6En_azUWkvIQLZBfALg

 

2021 – „Idroo-ს დაფის გამოყენება  სწავლებისას“ – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=29259&fbclid=IwAR0C7IxSiVVPwo-f_YB9fPDIU99o-dabRCUmyw-mFD8U3qI1jon0E-dmzh8

2020 – „ახლებურად გააზრებული დავალება“ – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=27865&fbclid=IwAR3ooYkD5tqj4yTD6mVAdjrG2FFy2nOtJ-oJbLYg3PZ3QciqWXuZ-5JLip0

2019 – „სასკოლო სივრცე როგორც რესურსი“ – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=20453

2018 – „იდეების მოედანი  – საინტერესო მეთოდი სკოლის საჭიროებების კვლევისთვის“ – – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=20094

2016 – „სახალისო მათემატიკა – წილადებზე მოქმედებები“ – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=12071

2015 – „ისტ–ის გამოყენებით შექმნილი რესურსები და თამაშებით მათემატიკის სწავლება“ – ელექტრონული ჟურნალი „მასწავლებელი“ http://mastsavlebeli.ge/?p=4295

2015 – “ნოტებად ამღერებული წილადები” – ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია“ http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_aut_artic_ge.php?b_sec=&list_aut=3212

2014 – „უპროცენტო განვადება“ 

 

ნაბეჭდი მეთოდური გზამკვლევები:

2019 – „როგორ ვასწავლოთ მათემატიკა“ – ავტორი ნონა ჩუბინიძე გამომცემლობა „ზეკარი“ ISBN 978-9941-0-9367-4

2021 – “დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გამოცდები (ქართული, ბუნება, მათემატიკა)” – თანაავტორი ავტორები: მანანა ბოჭორიშვილი, ნათელა ხაზარაძე, ნანა გაბისონია, მანანა თოფურია, ნონა ჩუბინიძე

გამომცემლობა „ბეჭდვის სამყარო“ ISBN 978-9941-8-3084-6

2018 – ინოვაციური მეთოდები – თანაავტორი

 

კვლევები: 

1. მათემატიკის გაკვეთილებზე შემაჯამებელი დავალებების შესრულების დაბალი ხარისხის დადგენა, ანალიზი და გამოსწორების გზები

2. თანასწორობის საკითხები სკოლაში

 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 2018 – მასწავლებელთა მე-6 ეროვნული კონფერენციის „დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები სკოლაში“ მომხსენებელი თემაზე „დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვის საუკეთესო პრაქტიკა არასაგაკვეთილო პროცესში“
2018 – კონფერენციის „პედაგოგთა თვითგანვითარებისა და კარიერული წინსვლის პლატფორმის“ მომხსენებელი თემაზე „პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა – ახალი გამოწვევა მასწავლებლებისათვის“
2017 – სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „სასკოლო კულტურის ცვლილება, გაზიარებული ლიდერობა და სახალისო სწავლება“
2016 – კრიტიკული მედიაწიგნიერება – 2016-ის კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „რიცხვებით მანიპულაცია და „უპროცენტო“ განვადება“
2015 – საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „ტექნოლოგიები ჩემს გაკვეთილზე“
2015 – მასწავლებელთა IV საუნივერსიტეტო კონფერენციის „უნივერსიტეტი სკოლას – სკოლა უნივერსიტეტს“ კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „ნოტებად ამღერებული წილადები“
2014 – მასწავლებელთა მე-2 ეროვნული კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „ისტ-ის გამოყენება სასწავლო პროცესში“
2013 – მასწავლებელთა პირველ ეროვნული კონფერენციის „საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“ მომხსენებელი თემაზე „საგნობრივი ცოდნის ტრანსფერი ცხოვრებაში“

საერთაშორისო გამოცდილება: 2015 წელი – სომხეთი. კონფერენციის „მეგობრობის ხიდის“ მომხსენებელი თემაზე „ინკლუზიური განათლება – განათლება ყველასათვის“