მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / „ნიღაბი მითოლოგიაში და კინოხელოვნებაში“

„ნიღაბი მითოლოგიაში და კინოხელოვნებაში“

მეცხრე კლასის მოსწავლეებმა მითოლოგიის შესწავლის შემდეგ წარმოადგინეს პროექტი „ნიღაბი მითოლოგიაში და კინოხელოვნებაში“, სადაც თავად შეექმნეს ნიღაბები, მითოლოგიის და კინოპერსონაჟის. მოიძიეს ინფორმაციები და ისაუბრეს იმ ნიღაბის ისტორიის შესახებ, რომელ გმირსაც განასახიერებდა. პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით და პრაქტიკულ საქმიანობაში, საკუთარი ინტერესების წარმოჩენის შესაძლებლობების განვითარება, მსჯელობის უნარის ჩამოყალიბება, ინტეგრირება სხვა საგნებთან და ხელოვნების დარგებთან. შესაძლებლობებისდან გამომდინარე, თავად გააკეთეს შესრულებული დავალების პრეზენტაცია. IXა კლასის (დამრიგებელი ლელა იმნაიშვილი) და IXბ კლასის (დამრიგებელი ლია სვანაძე) მოსწავლეების მიერ შესრულებული პრეზენტაცია.

„ნიღაბი მითოლოგიაში და კინოხელოვნებაში“

e72b455c-fa5e-454e-a705-c18eedaf5d1b
04bfb2cc-d9e2-488a-b4e1-dab859942eb0
e9b579d0-cf81-4dfc-b11c-25451e8b3d7e
7a846399-86d7-46b7-beef-68bef35f79d7
4e2f83e0-1701-4829-920d-09263a6214c0
36340241-125c-436b-9b6e-a17aca783e4a
e72b455c-fa5e-454e-a705-c18eedaf5d1b 04bfb2cc-d9e2-488a-b4e1-dab859942eb0 e9b579d0-cf81-4dfc-b11c-25451e8b3d7e 7a846399-86d7-46b7-beef-68bef35f79d7 4e2f83e0-1701-4829-920d-09263a6214c0 36340241-125c-436b-9b6e-a17aca783e4a