მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / ნატო და ევროკავშირი

ნატო და ევროკავშირი

20015 წლის 20 თებერვალს მე-14 საჯარო სკოლის  X ა კლასში გეოგრაფიის მასწავლებელმა მოსწავლეებთან ერთად მოამზადა პროექტი  საერთაშორისო ორგანიზაციების,  ნატოსა და ევროკავშირის  შესახებ. მოსწავლეები გაიყვნენ ორ ჯგუფად. 1 ჯგუფს დაევალა მოიეძია ინფორმაცია და სურათები ნატოს შესახებ , მეორე ჯგუფს_ ევროკავშირის შესახებ. მოძიებული ინფორმაციით მოსწავლეებმა დაამზადეს კედლის გაზეთები და წარადგინეს კლასის წინაშე. გამართეს დისკუსია, თუ რამდენად ხელსაყრელია ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. პროექტის მოზადებისას განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა შემდეგი მოსწავლეები: ა. გურასაშვილი, ე. დვალიშვილი, დ. მღვდელაძე. ა. სვიანაძე, მ ჭუმბურიძე, თ ქურასბედიანი, ნ. კვანტიძე, გ. ახვლედიანი, ს. ჯაბუა, გ. მიქაძე,ი. გველესიანი, ნ. ებანოიძე. გ. სილაგაძე.

აღნიშნული პროექტით მოსწავლეებმა გაიღრმავეს ცოდნა საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ.