მთავარი / ლალი ხუბლავა

ლალი ხუბლავა

განათლება: დაწყებითი კლასების მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:  32 წელი სპეციალობით მუშაობა

განსაკუთრებული მიღწევები: წამყვანი მასწავლებელი.

პროექტები: გარემოს ქმნი შენ- ბოტანიკურ ბაღში. კულტურული მემკვიდრეობა ბავშვებს-მუზეუმში. ჩვენ და დისტანციური სწავლება. წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე მსახიობ ავთანდილ სახამბერიძესთან ერთად.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები: პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა–მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხის დადგენა,
ანალიზი და გაუმჯობესების გზების ძიება 

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –