მთავარი / იზო ღვიტიძე

იზო ღვიტიძე

განათლება: უმაღლესი განათლება,მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება: 40 წელი

განსაკუთრებული მიღწევები:-

პროექტები: ბუნებისმეტყველება:“წითელ წიგნში შეტანილი გადაშენების პირას მყოფი მცენარეები და ცხოველები“,“საქართველოს ნაკრძალები“. პროექტი“მსოფლიოს ძველი და ახალი საოცრებები“

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები:

კვლევები: კვლევა:“მოსწავლეთა მოტივაციის ხარისხის დადგენა,ანალიზი და გაუმჯობესების გზების ძიება“დაწყებით საფეხურზე.

კონფერენციებში მონაწილეობა: –

საერთაშორისო გამოცდილება: –