მთავარი / თინათინ გოჩელაშვილი

თინათინ გოჩელაშვილი

განათლება: 1979-1984წწ – დაამთავრა ქალაქ მოსკოვის,ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტის ბიო-ქიმიური ფაკულტეტი.სპეციალობა ბიოლოგია-ქიმია.
1985წ.-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ბიოლოგიაში.ქალაქი მოსკოვი.მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი.
1986წ.-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ქიმიაში.ქალაქი მოსკოვი.მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი.
1993 წ.კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ბიოლოგიაში.ქ.თბილისი.მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი.
1995 წ. კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ქიმიაში.ქ.თბილისი.მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი.
2018წ.-ლიდერობის აკადემიის 2- 3-ე მოდული.

 

სამუშაო გამოცდილება: 1984-1986წწ.ქალაქ მოსკოვის N76 ინგლისური სპეციალური სკოლა-გომაზია.ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებელი.
1987წ დღემდე ქუთაისის 14 საჯარო სკოლა.ბიოლოგიის,ქიმიის,გეოგრაფიის მასწავლებელი.დღესდღეობით ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.
2007-2011წწ.-სკოლასთან შეთავსებით,ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო.თარჯიმანი.რუსულ-ქართული,ქართულ – რუსული ენა.
2017 წ.-დღემდე შეთავსებით-კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის,წითელხევი II საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი.

განსაკუთრებული მიღწევები: 
1986 წ. ქ.მოსკოვი.ჯილდო-სანიმუშო პედაგოგის წოდება.
2005 წ.ქ.ქუთაისის სახელოვანი პედაგოგის წოდება.
2013 წ.კონკურსში-ქალაქის რესურსცენტრის დირექტორის თანამდებობის-გამარჯვებული.

პროექტები: პროექტი-ავღნიშნეთ მსოფლიო ჯანდაცვის დღე.სასკოლო პროექტი.ბუნებისმეტყველება 5-6 კლასები.
მსოფლიოს წითელი წიგნი-სასკოლო პროექტი.ბუნებისმეტყველება 5-6 კლასები.
გარემოს დაცვა-ეკოლოგია -ხელოვნური ეკოსისტემები და მათი მნიშვნელობა გარემოს დაცვის საკითხებში.ბუებისმეტყველება.6 კლასი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები: – 

კონფერენციებში მონაწილეობა:  1989 წ. თბილისი. გეოგრაფთა საერთაშორისო კონფერენცია.ფიზიკური გეორგაფიის სწავლების ინო ვაციური მეთოდები.
1990 წ.თბილისი.ქუთაისის მასშტაბით გამარჯვებულ მოსწავლეთა ნაშრომების წარდგენა-გამოფენა.კონკურსი:მოსწავლეთა მიერ შექმნილი საუკეთესო კონტურული რუკები.გამარჯვებული ქ.ქუთაისის- 14 სკოლა.
2005.წ.-ქალაქის ბიოლოგთა კონფერენცია.თემა – ცხოვრების ჯანსაღი წესის გაცნობის და დანერგვის აუცილებლობის მნიშვნელობა ახალგაზრდა თაობებისათვის.
2007წ.-ქალაქის ქიმიკოსთა კონფერენცია.თემა-ქიმიური ბმების სახეები და მათი მოდელირება სწავლების პროცესში.

საერთაშორისო გამოცდილება: 1993 წელი – რუსეთი. ქ.როსტოვი.კონფერენცია.გაცვლითი პროგრამების შემუშავება და დანერგვა საბუნებისმეტყველო კათედრებზე.ინოვაციური მეთოდების გაცნობა-დანერგვის მნიშვნელობა და გამოცდილების გაზიარება ბიოლოგიისა და ქიმიის სწავლების პროცესში.