მთავარი / თამარ გაბისონია

თამარ გაბისონია

განათლება: 1988 – 1992 დაამთავრე ქუთაისის მ.ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი (საორკესტრო განყოფილება)
1992-1997 ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტი, დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა, მეთოდიკა და მუსიკა.
2003-2007 თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია საორკესტრო (სიმებიანი)

სამუშაო გამოცდილება: 1992 – დღემდე ქუთაისის მ.ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი(საორკესტრო განყოფილება) ვიოლინოს მასწავლებელი
1997 – 2022 ქუთაისის ნ.გაბუნიას სახელობის #4 სამუსიკო სკოლა (საორკესტრო განყოფილება) ვიოლინოს მასწავლებელი
2006 – დღემდე ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის მუსიკის მასწავლებელი
20021-2022 შპს მ.ჭოხონელიძის საავტორო სკოლის მუსიკის მასწავლებელი

 

განსაკუთრებული მიღწევები: 2021 – მინიჭებული აქვს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

პროექტები: 2016 – მოსწავლეთა ინტელექტუალური კლუბი რა, სად როდის.
2017 – სოციალური პროექტი „ჩვენ, აქტიური მოქალაქეები ვართ“ 2018-2019 მუსიკის წრე „მუსიკის მოყვარულები“ 2018-სასწვლო პროექტი „მუსიკალური ნოტების წერის ჩვევების შესწავლა ფერადი ცარცებით“ 2019 – სასკოლო კინოკლუბი 2021-2022 კინოპროექტი Cine DOC School

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები:  პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა მოსწავლეთა მოტივაციის ხარისხის დადგენა, ანალიზი და გაუმჯობესები გზების ძიება დაწყებით საფეხურზე

კონფერენციებში მონაწილეობა: 2019 – KEY CONSULTINGკონფერენცია „თანამედროვე გამოწვევები სწავლების პროცესში“ ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები მომხსენებელი თემაზე “მუსიკალური გრძლიობები და მათემატიკა
2019 – KEY CONSULTING კონფერენცია „თანამედროვე გამოწვევები სწავლების პროცესში“ ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები მომხსენებელი თემაზე „ბულინგი და მასთან ბრძოლის მეთოდები, მოზარდის ფსიქოლოგია.“

საერთაშორისო გამოცდილება: –