მთავარი / მოსწავლეები / ექსკურსია ფარცხანაყანევის წყალსაცავზე

ექსკურსია ფარცხანაყანევის წყალსაცავზე

2023 წლის 5 დეკემბერს საბუნებისმეტყველო კათედრამ ბავშვების ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოაწყო ექსკურსია ფარცხანაყანევის წყალსაცავზე, სადაც მოსწავლეები გაეცვნენ ყველა იმ პროცესს რასაც გადის ბუნებაში არსებული გრუნტის წყალი სანამ სასმელ წყლად გადაიქცევა.