მთავარი / ელისო ბაქრაძე

ელისო ბაქრაძე

განათლება: უმაღლესი

სამუშაო გამოცდილება: 30 წლიანი პედაგოგიური

განსაკუთრებული მიღწევები: 2011წელს სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მომენიჭაქართული ენისა და მასწალებლობის უფლება.
2012 წ გამოცდის საფუძველზე საბაზო კომპიუყტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
2013-14 წ.ვმონაწილეობდი მასწვლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში მენტორის სტატუსით
2014 წელს სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მომენიჭა ქართული ენისა და მასწალებლობის უფლება.(I-VI)
2015 წ მომენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი
2019 წ წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

 

პროექტები: 1..ქართული ლიტერატურა და კინომატოგრაფია მე-11 კლასი 2014 წ
2.აბო თბილელი მართლმადიდებელთა მფარველი მე-10 კლასი 2015წ
3. ისტორიული სინამდვილე ,,ვეფხიტყაოსანში’’მე-10 კლ 2016 წ.
4.დ.კლდიაშვილის ,,დარისპანის გასაჭირი” სცენაზე 2017 წ.
5.ლექსად ნათქვამი სათქმელი პოეზიის საღამო 2019 წ

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები: 1. როგორ გავაუმჯობესოთ მართლმეტყველება და მართლწერა საბაზო საფეხურის მოსწავლეებში

კონფერენციებში მონაწილეობა: –

საერთაშორისო გამოცდილება: –