მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / ბუნებრივი კატასტროფები

ბუნებრივი კატასტროფები

მე-9ა კლასში( საგანი – ინგლისური ენა , მასწავლებელი ნინო კანდელაკი, დამრიგებელი თინათინ კოხრეიძე) ჩატარდა კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია. დავალების თემაა ბუნებრივი კატასტროფების გამომწვევი მიზეზები (Cause Of Natural Disasters). თავიანთ ნაშრომებში მოსწავლეებმა ისაუბრეს ისეთ ბუნებრივ მოვლენებზე ,როგორებიცაა წყალდიდობა, ტორნადო, გვალვა,მეწყერი და სხვა და დაასახელს მათი გამომწვევი მიზეზები.  დავალებაზე მათ იმუშავეს ორკვირიან დროის მონაკვეთში . აქტივობის მდივანმა შეაგროვა მოსწავლეების ნაშრომები და ორგანიზება გაუკეთა მათ წარდგენას.

ბუნებრივი კატასტროფები

327076113_486859320304546_7172040093161156008_n
327316535_6239882796074875_527722970389910532_n
327166863_739302564131602_7315695417079988774_n
327301713_5874219856025873_8263476663774156229_n
326731609_540425571383084_4476847160591906798_n
326961097_566329525553508_5316520372723165371_n
327038877_529452249255975_795649103921972541_n
327049526_1238693616762137_4400740089200046183_n
327076113_486859320304546_7172040093161156008_n 327316535_6239882796074875_527722970389910532_n 327166863_739302564131602_7315695417079988774_n 327301713_5874219856025873_8263476663774156229_n 326731609_540425571383084_4476847160591906798_n 326961097_566329525553508_5316520372723165371_n 327038877_529452249255975_795649103921972541_n 327049526_1238693616762137_4400740089200046183_n