მთავარი / სიახლეები / გაკვეთილები / ბუნების მრავალფეროვნებაზე დაკვირვების უნარების გამომუშავება

ბუნების მრავალფეროვნებაზე დაკვირვების უნარების გამომუშავება

პროექტი განხორციელდა ქ. ქუთაისის N14 საჯარო სკოლის II/ა (ი.ღვიტიძე) II/ბ (თ. ბერაძე) კლასებში  სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში. მასწავლებელი – სოფიკო ფერაძე.

 მიზანი გახლდათ, პატარების მიერ ბუნების მრავალფეროვნებაზე დაკვირვების უნარების გამომიშავება, აღქმა, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის გამოსადეგი, საინტერესო ფორმებისა და დეტალების აღმოჩენა/დანახვა, პატარების არატრადიციულ მასალებთან გაცნო და შესაბამისად მათი მხატვრული კუთხით გამოყენება.
  შედეგად პატარებმა შესძლეს წელიწადის ამ დროის მახასიათებელი ნიშნების, მშვენიერების დანახვა, საჭირო მასალების(დასვენების დღეებში,მშობლებთან ერთად ბუნებაში გასეირნებით) მოძიება საკუთარი იდეების განსახორციელებლად.

ბუნების მრავალფეროვნებაზე დაკვირვების უნარების გამომუშავება

download
954da326-213d-4300-9190-28b87f0753b0
1044f681-c47f-4e98-8ad3-b8512b19dcd0
f7b4dea0-b92d-42e7-9a04-19890b51345b
20311c2f-4ea7-40d2-851c-4cf7177ee03b
2da4e371-a226-45ac-93a9-de56252218c3
23ebf22a-f6e1-476c-a9cf-e5b6cd1cd1ea
d85e3490-d745-4a87-8661-1fef603791d3
d8a3f643-55db-4df1-8618-dc517739b36d
cbc281ed-58f6-45be-a3e6-fa58ca7998ec
b2d312fe-cdaa-4a62-a3b0-66713b41da8d
2f55a079-1a69-4b4a-a6df-25f956d7e23e
download 954da326-213d-4300-9190-28b87f0753b0 1044f681-c47f-4e98-8ad3-b8512b19dcd0 f7b4dea0-b92d-42e7-9a04-19890b51345b 20311c2f-4ea7-40d2-851c-4cf7177ee03b 2da4e371-a226-45ac-93a9-de56252218c3 23ebf22a-f6e1-476c-a9cf-e5b6cd1cd1ea d85e3490-d745-4a87-8661-1fef603791d3 d8a3f643-55db-4df1-8618-dc517739b36d cbc281ed-58f6-45be-a3e6-fa58ca7998ec b2d312fe-cdaa-4a62-a3b0-66713b41da8d 2f55a079-1a69-4b4a-a6df-25f956d7e23e