მთავარი / პროექტები / აქტიური მოსწავლეების დაჯილდოება

აქტიური მოსწავლეების დაჯილდოება

2013-2014  სასწავლო  წელს  ჩვენს  სკოლაში  განხორციელდა  პროექტი: ,,ვის  უნდა  ხანგრძლივი  სიცოცხლე  –  Who  Wants  to  Live  Forever‘’. პროექტის კოორდინატორები იყვნენ ინგლისური ენის მასწავლებლები ლელა იმნაიშვილი და ნინო კანდელაკი. მათი უშუალო ხელმძღვანელობითა და ჩართულობით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა ჩაატარეს გამოკითხვა როგორც სკოლაში, ასევე თემში, დაამუშავეს მონაცემები, მოამზადეს ორენოვანი ფლაერები ინგლისურ და ქართულ ენებზე და დაარიგეს სკოლის ირგვლივ მცხოვრებ მოსახლეობაში. პროექტში  აქტიური  მონაწილეობისათვის  მოსწავლეებს  გადაეცათ  სერთიფიკატები .