მთავარი / სიახლეები / სამოდელო გაკვეთილი ინგლისურ ენაში

სამოდელო გაკვეთილი ინგლისურ ენაში

2014  წლის  25  ნოემბერს  ჩვენი  სკოლის  5ა  კლასში  ჩატარდა  სამოდელო  გაკვეთილი  ინგლისურ ენაში  თემაზე: ,,ოკეანისა  და  ტბების  ფრინველები“ – ,,Birds  of  the  oceans  and  lakes“ პედაგოგი  ლ.  იმნაიშვილი

თანამედროვე  ტექნოლოგიების  გამოყენებით  მოსწავლეებმა  მიიღეს  დამატებითი  ინფორმაციები ოკეანისა და  ტბების ფრინველების, მათი თავისებურებებისა და  საცხოვრებელი გარემოს  შესახებ  და  სხვადასხვა  აქტივობების  საშუალებით  შეძლეს  საკუთარი  ცოდნისა  და  უნარების  წარმოჩენა.