საგაზეთო სტატია

მე-14საჯარო სკოლის 9აკლასი დამრიგებელი(ლ.იმნაიშვილი) საგანი ,,მოქალაქეობა”მასწავლებელი მირანდა ლაზარიაშვილი. მოამზადეს საგაზეთო სტატია ინტერივიუების საფუძველზე, რომელიც მიმართული იყო შეკითხვებით შემდეგი რესპოდენტებისკენ: პრემიერ-მინისტრი, მოსამართლე და პარლამენტის თავჯდომარე.