მთავარი / მოსწავლეები / წიგნი თუ კომპიუტერი

წიგნი თუ კომპიუტერი

7ა კლასის მოსწავლეებმა (მასწავლებელი მ. ანდრიაძე) მოამზადეს პროექტი თემაზე „წიგნი თუ კომპიუტერი“. ამ საკითხით კლასის ყველა მოსწავლე დაინტერესდა. საინტერესო თემები წარმოადგინეს მოსწავლეებმა ნ. გიორგობიანმა, მ მესხორაძემ, ვ. ომანაძემ და ნ. ბალანჩივაძემ. პროექტის ფარგლებში კლასმა გამოუშვა კედლის გაზეთიც.
საბოლოოდ გამოიკვეთა ის აზრი, რომ კომპიუტერით შესაძლებელია ათასგვარი ინფორმაციის მიღება, მაგრამ მას არ სეუძლია შეცვალოს წიგნი. ჭეშმარიტი თავისუფლების მოსაპოვებლად ადამიანი ბევრ სირთულეს გაივლის, რომლის შესახებაც ცოდნას მხოლოდ წიგნი იძლევა.