მთავარი / პროექტები / “ჩემი წარმოდგენითი დევაისი”   My Imaginary Device

“ჩემი წარმოდგენითი დევაისი”   My Imaginary Device

საგანი- ინგლისური ენა

10 კლასი, მასწავლებელი- ნინო კანდელაკი

საკლასო პროექტი

მიზანი:  კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობის მიზნით  წარმოსახვითი მოწყობილობის აღწერა  1,2  ტიპის პირობითი წინადადედებების გამოყენებით. მოსწავლეებმა თავიანთი იდეები წარადგინეს ჯერ არ არსებული ტექნიკური მოწყობილობების შესახებ. ერთ-ერთი წარმოადგენს სხეულის სკანერს, რომელიც დაზოგავდა ჩვენს დროს და ფულს და შეძლებდა სახლიდან გაუსვლელად შინაგანი ორგანოების შესწავლას- დათვალიოერებას ძვირადღირებული აპარატურის პროცედურის  გამოყენების გარეშე.