მთავარი / პროექტები / „ჩემი ილუსტრირებული ანბანი“

„ჩემი ილუსტრირებული ანბანი“

სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის 1ა კლასმა წარმატებით დაასრულა პროექტი „ჩემი ილუსტრირებული ანბანი“, რომელზეც მუშაობდნენ 6 თვის მანძილზე. მათ საკუთარი ხელით შექმნეს და გააფორმეს საანბანო წიგნი. ეს გახლდათ ძალზედ საინტერესო და შემოქმედებითი პროცესი. პროექტის გრძელვადიანი მიზანი იყო დეკოდირება-კოდირება; ქვეცნება – დაწერილი სიტყვა, ასო. ამის საშუალებით მათ გაიაზრეს შემდეგი: 1. წარმოთქმული სიტყვა შედგება ბგერებისგან. სიტყვის დასაწერად ვიყენებთ ასოებს, ასოები აღნიშნავს ბგერებს. 2. ასოები სხვადასხვა ნაწილისგან შედგება და სხვადასხვაგვარად განლაგდება ბადიან სტრიქონზე. 3. წერისას საჭიროა სიტყვებს შორის მანძილის დაცვა, წინადადების ბოლოს – წერტილის დასმა. 4. ასოების სიტყვებად და სიტყვების წინადადებად გამთლიანება ვარჯიშს მოითხოვს.

 

„ჩემი ილუსტრირებული ანბანი“

336907065_205365125454243_4960948125931397606_n
338587989_1852315955138692_922632253828908894_n
338967544_1180654752628922_2599556153484951059_n
338449802_952198119463967_4045354842072640083_n
337579522_619480643330208_189093495996192591_n
337696003_790803825354541_1964173837318108664_n
336916075_943698567084871_3902250485880331121_n
337554305_533559382312136_2271307936343366288_n
337729972_1129070581822767_334148292995009765_n
337140399_596896132350026_707981493220598213_n
336667258_1271869740371013_2991850128389145674_n
336907065_205365125454243_4960948125931397606_n 338587989_1852315955138692_922632253828908894_n 338967544_1180654752628922_2599556153484951059_n 338449802_952198119463967_4045354842072640083_n 337579522_619480643330208_189093495996192591_n 337696003_790803825354541_1964173837318108664_n 336916075_943698567084871_3902250485880331121_n 337554305_533559382312136_2271307936343366288_n 337729972_1129070581822767_334148292995009765_n 337140399_596896132350026_707981493220598213_n 336667258_1271869740371013_2991850128389145674_n