მთავარი / საქმისწარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

8.-საქმიწარმოების-წესი