მთავარი / მოსწავლეები / სამოქალაქო კლუბი “ჰუმანისტები”

სამოქალაქო კლუბი “ჰუმანისტები”

განახლდა სამოქალაქო კლუბ “ჰუმანისტების” საქმიანობა. კლუბის ფუნქციონირება და მისი წევრების არჩევა მოხდა უახლოეს დროში. თამარ გეგეჭკორი აირჩა კლუბის ლიდერად, რომელმაც შექმნა კლუბის საინფორმაციო საიტი, რომლის მეშვეობით იგეგმება კლუბის საქმიანობის ასახვა და ფართო აუდიტორიისათვის გაცნობა. კლუბმა 22 ოქტომბერს სიღარიბის დღესთან დაკავშირებით ჩაატარა აქცია. კლუბის წევრებმა შექმნეს და გაავრცელეს სასკოლო საზოგადოებასა და თემში საინფორმაციო ფლაერები.

 

სამოქალაქო კლუბი “ჰუმანისტები”

3
1
2
4
6
5
7
3 1 2 4 6 5 7