მთავარი / პროექტები / პროექტი მე-5ბ კლასში

პროექტი მე-5ბ კლასში

ჩვენი  სკოლის  5ბ  კლასის  მოსწავლეებმა  ინგლისურ  ენაზე  წარმოგვიდგინეს  კიდევ  ერთი  ლამაზი  პროექტი  ბუნების  გასაოცარ  ცვლილებებზე –  ‘’Amazing  Changes  in  Nature” პედაგოგი  ლელა  იმნაიშვილი.