მთავარი / პროექტები / პროექტი მე-4 გ კლასში

პროექტი მე-4 გ კლასში

ა.წ.  4.02.2015  IVგ კლასის მოსწავლეებმა (დამრიგებელი ნათია მესხორაძე) იმუშავეს პროექტზე  ,, ნიკოფსიიდან  დარუბანდამდე’’, რომლის  მიზანი  იყო  გაცნობოდნენ  საქართველოს ისტორიას 1089-1125   წლებში. პროექტის  ფარგლებში  მოსწავლეებმა  მოიძიეს  და  დაამუშავეს ინფორმციები დავით აღმაშენებელზე  და მისი მეფობის  ხანაზე. პროექტის დასრულების შემდეგ დავათვალიერეთ ქალაქის  ეთნოგრაფიული  მუზეუმი.

მოსწავლეებს  გამოუმუშავდათ კვლევის, კომუნიკაციის და ძიების უნარ-ჩვევები. ძალიან მოეწონათ მუზეუმი, განსაკუთრებით ძვ. წ.აღ. დროინდელი  ნივთები  და  ეროვნული  სამოსი.