მთავარი / პროექტები / პროექტი – „ დედამიწა ჩვენი სახლია“

პროექტი – „ დედამიწა ჩვენი სახლია“

განხორციელდა ქ. ქუთაისის N14 საჯარო სკოლის III და VIII კლასებში  სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში.

   მასწავლებელი – სოფიკო ფერაძე.

 პროექტის მიზანი გახლდათ:  მოზარდებში მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის მიმართულებით.

 ნარჩენების პრობლემის სიმწვავის გააზრება რაც გადის გაეროს 17 მიზნიდან ერთ-ერთ მიზანზე, რომელიც პროექტის ძირითად მიზანს ემსახურება.

   მოსწავლეთა თვითრეალიზების, საკუთარი მოსაზრებების/ დამოკიდებულებების, არსებული გლობალური პრობლემების დანახვა/შეფასება, ვიზუალური ფორმით წარმოჩენა და ამ გზით  კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

   შედეგად შექმნე პოსტერები, ნახატები აღნიშნულ თემაზე, გამოხატეს თავიანთი შეხედულებები/პოზიციები.

    პროექტმა მოსწავლეებს მისცა საშუალება აემაღლებინათ მოქალაქეობრივი ცნობიერება გარემოში არსებული პრობლემების, მისი იდენტიფიცირების და სავარაუდო ინტერვენციების მიმართულებით, გაეაზრებინათ ნარჩენების შემცირების აუცილებლობა. ასევე ის, რომ იმისთვის რათა მიღწეულ იქნეს მდგრადი განვითარების დასახული მიზნები, საჭიროა ყველამ საკუთარი წვლილი შევიტანოთ მათი მიღწევისთვის გაღებულ ძალისხმევაში.

 

პროექტი – „ დედამიწა ჩვენი სახლია“

IMG_20240405_091554_015
IMG_20240412_094429_866
IMG_20240412_091431_504
IMG_20240416_132624_479
IMG_20240415_131255_788
IMG_20240416_134345_688
IMG_20240419_122236_967
IMG_20240419_122044_603
IMG_20240419_122240_557
IMG_20240423_120221_769
IMG_20240423_122606_860
IMG_20240405_091554_015 IMG_20240412_094429_866 IMG_20240412_091431_504 IMG_20240416_132624_479 IMG_20240415_131255_788 IMG_20240416_134345_688 IMG_20240419_122236_967 IMG_20240419_122044_603 IMG_20240419_122240_557 IMG_20240423_120221_769 IMG_20240423_122606_860