მთავარი / მოსწავლეები / პროექტის პრეზენტაცია მოქალაქეობაში

პროექტის პრეზენტაცია მოქალაქეობაში

მე-14 საჯარო სკოლის მე-8ა კლასის მოსწავლეებმა მოაწყვეს პროექტის პრეზენტაცია მოქალექეობაში, სადაც წაროდგენილი იყო სხვადასხვა თემები : ,,ადრეული ქორწინება”, ,,ნარკოტიკები” , ,,ხილის გადასამუშავებელი საწარმო”, ,, გარემოს დაბინძურება”, ,, დაზიანებული სპორტული მოედანი”. მასწავლებელი მ. ლაზარიაშვილი.

პროექტის პრეზენტაცია მოქალაქეობაში

314025869_936364690670815_7341807952918875089_n
314921665_6068289943215171_8750075380854135804_n
315093170_794382918527071_5266254404788239695_n
315956085_516418653729181_2970236791172078690_n
315527183_5124932954274461_6023516941641791830_n
314025869_936364690670815_7341807952918875089_n 314921665_6068289943215171_8750075380854135804_n 315093170_794382918527071_5266254404788239695_n 315956085_516418653729181_2970236791172078690_n 315527183_5124932954274461_6023516941641791830_n