მთავარი / პროექტები / “პეპელა და ფუტკარი”

“პეპელა და ფუტკარი”

სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის 1ა კლასის მოსწავლეებმა გააკეთეს ინტეგრირებული (ქართული, ხელოვნება) კომპლექსური დავალება ტექსტზე “პეპელა და ფუტკარი” დაყრდნობით. სიღრმისეულად გააზრების შემდეგ ტექსტი გავყავით ეპიზოდებად. ეს ეპიზოდები ჯგუფურად გაინაწილეს და ხელოვნების მასწავლებლის დახმარებით შექმნეს დიორამა. ქართულის შემთხვევაში გრძელვადიანი მიზანი გახლდათ ჟანრები, ხოლო ხელოვნებაში – მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებები (ელემენტები); სახვითი ხელოვნების ტექნიკა. ნამუშევრის წარმოდგენის შემდეგ პატარებმა გაასიტყვეს და გააცნეს ჯგუფს ის. გიზიარებთ აღნიშნულს.

 

“პეპელა და ფუტკარი”

338532355_586002126598507_1792017354879099266_n
337773457_6038190742902248_6100905627899573202_n
337326014_981214456198051_7329406995964696507_n
337759292_1299347193981894_7292507021122575115_n
339086154_1507243766476257_3236826589123511090_n
338532355_586002126598507_1792017354879099266_n
337177324_234845042406068_8596172400193545035_n
338532355_586002126598507_1792017354879099266_n 337773457_6038190742902248_6100905627899573202_n 337326014_981214456198051_7329406995964696507_n 337759292_1299347193981894_7292507021122575115_n 339086154_1507243766476257_3236826589123511090_n 338532355_586002126598507_1792017354879099266_n 337177324_234845042406068_8596172400193545035_n