მთავარი / მოსწავლეები / ონლაინ ჟურნალი

ონლაინ ჟურნალი

მე-11ბ კლასში გაჩნდა ინიციატივა,დაიგეგმა და დაიწყო განხორცილება გრძელვადიანი პროექტის, რომელიც ისახავს მიზნად მოზარდების მიერ ონლაინ გამოცემის, კერძოდ , ჟურნალის გამოცემა. ჟურნალი მოიცავს ამ ასაკობრივი ჯგუფისათვის საინტერესო და საჭირო მასალების მომზადებას. იგეგმება ჯურნალის ყოველთვიურად გამოცემა. ჟურნალის სამუშაო სახელწოდებაა “TEEN’S PAPER”. მის შექმნზე მუშაობს სტაფი, რომელიც უძღვება გარკვეული თემატიკის რუბრიკებს( columns). ერთ-ერთი რუბრიკა არის ‘’ASK CHRISTINE”,რომელშიც გამომწერები გააგზავნიან თავიანთ მოსაზრებას საჭირბოროტო საკითხებზე და გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ  ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და მოყვებიან საკუთარ პრობლემებზე.აქტივობის მეტი გასაჯაროებისათვის შეიქმნა შესაბამისი სოციალური ჯგუფი “TEEN’S PAPER” .  ჟურნალის პირველი და მეორე ნომრები გამოცემულია. https://www.facebook.com/groups/1258152498008333