მთავარი / მოსწავლეები / „ნატურალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები“

„ნატურალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები“

სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლა დიდი ხანია ცდილობს ფეხი აუწყოს სიახლეებს და მუშაობა თანამედროვე მოთხოვნების მიხედვით წარმართოს. ამის დასტურია ის კომპლექსური დავალებები და სწავლების ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც როგორც ინსტრუმენტი აქტიურად ინერგება სკოლაში. 22 ნოემბერს მეხუთე კლასელებმა, მასწავლებლის ნონა ჩუბინიძის ხელმძღვანელობით წარმოადგინეს კომპლექსური დავალებები მათემატიკაში თემაზე „ნატურალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები“. დამუშავდა ცნება „რიცხვები და თანრიგები, მოქმედებები რიცხვებზე“.

მოსწავლეთა ნამუშევრებმა და მათმა წარმოდგენამ ნათელი გახადა, რომ, მართალია სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ თითოეულ მოსწავლეს დამუშავებული აქვს აღნიშნულ ცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები.

მოსწავლეები კმაყოფილები ჩანდნენ თავიანთი ნამუშევრებით. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ მუშაობას ახალი ცნებების დასამუშავებლად.

 

„ნატურალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები“

316308594_524962739533961_8460604645384362904_n
316212035_1189356131937121_4718091023037349772_n
316716950_571229508067757_821842819217983836_n
316355329_464667205810421_2268152507654719478_n
316169344_1147054716232092_2799964919807323323_n
316133604_1189274988668490_3558553810447028532_n
316508100_866176511083300_6894631165827025941_n
315956420_1035146231215891_5911676421266383289_n
316174698_696504645055498_1472130840379865461_n
316458348_858632505180005_7279862506271534302_n
316231924_657938932646573_6253055822667559885_n
316141356_683781470020405_7889620990780381419_n
316155290_691830362262595_6170515694006245695_n
316117551_858222702122561_6616737721393049592_n
316345187_707724543800537_5276939053437076049_n
316689638_1810720382640816_7130908567808663978_n
316308594_524962739533961_8460604645384362904_n 316212035_1189356131937121_4718091023037349772_n 316716950_571229508067757_821842819217983836_n 316355329_464667205810421_2268152507654719478_n 316169344_1147054716232092_2799964919807323323_n 316133604_1189274988668490_3558553810447028532_n 316508100_866176511083300_6894631165827025941_n 315956420_1035146231215891_5911676421266383289_n 316174698_696504645055498_1472130840379865461_n 316458348_858632505180005_7279862506271534302_n 316231924_657938932646573_6253055822667559885_n 316141356_683781470020405_7889620990780381419_n 316155290_691830362262595_6170515694006245695_n 316117551_858222702122561_6616737721393049592_n 316345187_707724543800537_5276939053437076049_n 316689638_1810720382640816_7130908567808663978_n