მთავარი / ნატალია ფესტვენიძე

ნატალია ფესტვენიძე

განათლება: უმაღლესი ,ა.წუკუკიძის სახელობის სახელმწიფო პეფაგოგიური უნსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება: 35 წელი პედაგოგიური საქმიანობის

განსაკუთრებული მიღწევები: – 

პროექტები: პროექტი “შეიცან თავი შენი”.(მოსწავლეების პრობლემები)

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები:  – 

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –