მთავარი / ნატალია გურეშიძე

ნატალია გურეშიძე

განათლება: 1987-1992 – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ქიმიკოსი, ქიმიის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება: 1993 წლიდან დღემდე სსიპ- ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი
2019 წლიდან დღემდე სსიპ- ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი

განსაკუთრებული მიღწევები: 2019 – მინიჭებული აქვს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

პროექტები:

2016 – ნახშირწყალბადების მოლეკულების მოდელების დამზადება
2017 – რკინის ჟანგვის პირობების კვლევა
2018 – წყლის პორტრეტები
2020 – მინი წითელი წიგნის დამზადება
2021 – ბროშურების დამზადება “ცოცხალ ორგანიზმთა კლასები”

 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები: 2018 – როგორ გავაუმჯობესოთ მოსწავლეთა მოტივაცია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნებში საბაზო-საშუალო საფეხურებზე 

კონფერენციებში მონაწილეობა: –

საერთაშორისო გამოცდილება: –