მთავარი / სიახლეები / კონფერენციები / მოსწავლეთა სკოლათშორისო  კონფერენცია თემაზე: “ერთობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის”

მოსწავლეთა სკოლათშორისო  კონფერენცია თემაზე: “ერთობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის”

2023 წლის 16 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N14 საჯარო სკოლის ინიციატივით  ჩატარდა მოსწავლეთა კონფერენცია ავტოქარხნის თემში შემავალი სკოლის მოსწავლეებისათვის. კონფერენციაში მონაწილეობა ჩაერთი ავტოქარხნის თემის სკოლებმა: სსიპ ქალაქ ქუთაისის N32 საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N24 საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N30 საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N34 საჯარო სკოლა , სსიპ ქალაქ ქუთაისის N37 საჯარო სკოლა, აფხაზეთის N5 საჯარო სკოლა.

კონფერენციის მიზანი იყო მოსწავლეთა შემოქმედებითი, ანალიტიკური და კვლევითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა,უცხოურ (ინგლისური, რუსული) ენაზე მოსწავლეთა საპრეზენტაციო უნარების განვითარება , სკოლებს შორის წარმატებული გამოცდილების გაზიარება,თანამშრომლობაზე დაფუძნებული სწავლების ხელის შეწყობა და მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და ერთობის განცდის განვითარება.ავტოქარხნის თემში შემავალი მოსწავლეების დაახლოების და სკოლების სოციო-კულტურულ ცენტრად ფორმირების ინიციატივის ფარგლებში დაიგეგმა სკოლების შემდგომი თანამშრომლობა. ჩვენი სკოლის უცხო ენების საგნობრივი ჯგუფი გამოვიდა ინიციატივით განხორციელდეს   მასშტაბური პროექტი, რომელშიც ჩაერთვება ავტოქარხნის თემის სკოლების სამიზნე ჯგუფები. პროექტის საპილოტე სახელწოდება არის “PEACE CORNER”(მშვიდობის კუთხე) და მიზნად ისახავს მშვიდობის და ერთობის  ეგიდით დასახოს და განახორციელოს ერთობლივი ღონისძიებები მოზარდებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების ცნობიერების ასამაღლებლად.

ღონისძიების გასაჯაროების და ინფორმირებულობის მიზნით მოწვეული იყო ადგილობრივი ტელევიზია, რომელმაც ინტერვიუები ჩამაოართვა როგორც ღონისძიების ორგანიზატორებს, ასევე მოწვეულ სტუმრებს.   სტუმრებისათვის  მოეწყო სამხარი, რომელიც უზრუნველყო სკოლის პედკოლექტივმა.

მოსწავლეთა სკოლათშორისო  კონფერენცია თემაზე: “ერთობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის”

409838036_3007838116019858_363838999616194789_n
411158478_3007838166019853_200871591506709270_n
411286048_3007837692686567_6526807402304090497_n
411074071_3007837659353237_1437475182353428100_n
409830454_3007838009353202_3882989694375569843_n
409830614_3007837932686543_4842868521433616868_n
411150098_3007837956019874_6014464070708404757_n
409820135_3007837572686579_2578018358545279340_n
410985392_3007837499353253_6108722398364334009_n
411073911_3007836986019971_5715375688862762311_n
411240871_3007837402686596_6566029814629038238_n
409838202_3007836436020026_574862142810162028_n
411141895_3007836692686667_5605267987125119379_n
409814533_3007836329353370_3550428494632270332_n
411065970_3007836372686699_7540098793700180076_n
409869121_3007835909353412_4117780694789194927_n
411145654_3007836042686732_2187754343795579184_n
411071581_3007835766020093_8726333745203268021_n
411141112_3007836276020042_4248319783106777032_n
411168957_3007835682686768_3581518997337546065_n
411138462_3007835552686781_482692739928356319_n
409850798_3007835326020137_2596866947776408750_n
411080009_3007834859353517_6096078339781671286_n
411133511_3007835452686791_7842620955953223843_n
411312871_3007835112686825_7654840850828536969_n
409874959_3007835016020168_2976226547578349992_n
409838036_3007838116019858_363838999616194789_n 411158478_3007838166019853_200871591506709270_n 411286048_3007837692686567_6526807402304090497_n 411074071_3007837659353237_1437475182353428100_n 409830454_3007838009353202_3882989694375569843_n 409830614_3007837932686543_4842868521433616868_n 411150098_3007837956019874_6014464070708404757_n 409820135_3007837572686579_2578018358545279340_n 410985392_3007837499353253_6108722398364334009_n 411073911_3007836986019971_5715375688862762311_n 411240871_3007837402686596_6566029814629038238_n 409838202_3007836436020026_574862142810162028_n 411141895_3007836692686667_5605267987125119379_n 409814533_3007836329353370_3550428494632270332_n 411065970_3007836372686699_7540098793700180076_n 409869121_3007835909353412_4117780694789194927_n 411145654_3007836042686732_2187754343795579184_n 411071581_3007835766020093_8726333745203268021_n 411141112_3007836276020042_4248319783106777032_n 411168957_3007835682686768_3581518997337546065_n 411138462_3007835552686781_482692739928356319_n 409850798_3007835326020137_2596866947776408750_n 411080009_3007834859353517_6096078339781671286_n 411133511_3007835452686791_7842620955953223843_n 411312871_3007835112686825_7654840850828536969_n 409874959_3007835016020168_2976226547578349992_n