მთავარი / მეგი ბოგვერაძე

მეგი ბოგვერაძე

განათლება: 1.ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტი
2. ქ. ქუთაისის პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება: 1. ქ. ქუთაისის სამხედრო ლიცეუმი გეოგრაფიის მასწავლებელი 1997 წლიდან 2008 წლამდე
2 აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში მოწვეულ სპეციალისტად 2002 წლიდან 2008 წლის ჩათვლით
3. 2008 წლიდან 2009 წლამდე ქ. ქუთაისის მე-7 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებლად
4 2009 წლიდან დღემდე ქ- ქუთაისის მე-14 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელ

განსაკუთრებული მიღწევები: 2015 წელს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი
2021 წელს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

 

პროექტები: 1.წარმოსახვითი მოგზაურობა დედამიწის ირგვლივ
2. მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები
3 საქართველოს ნაკრძალები
4. ჩვენ ვიცნობთ კონტინენტებს
5. მსოფლიოს ვულკანები
6 . დედამიწის ქერქიდან გულამდე
7. მე-15 მე-17 საუკუნის მოგზაურები
8. საქართველოს კურორტები

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: რესპუბლიკური სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” 2009 წელი
1.საქართველოს მიწისქვეშა წყლების გაჭუჭყიანება ქიმიური ნივთიერებებით სასოფლო სამეურნეო მოღვაწეობის შედეგად
2. ქ. ქუთაისი ნაგავსაყრელის გარემოზე ზემოქმედების ზოგიერთი ასპექტი

კვლევები: ჯგუფური მუშაობის დროს მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –