მთავარი / მარიამ ბოლქვაძე

მარიამ ბოლქვაძე

განათლება: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/პედაგოგიური ფაკულტეტი/დაწყებითი განათლების მასწავლებელი – 2015-2019;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/პედაგოგიური ფაკულტეტი/სამაგისტრო პროგრამა “განათლების მეცნიერებები და მართვა” – 2019-2021;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/სკოლამდელი განათლება/ბაგა-ბაღის აღმზრდელ პედაგოგი – 2018-2021;
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საბიბლიოთეკო პროგრამა/ბიბლიოთეკარი – 2020-2021

სამუშაო გამოცდილება: არასამთავრობო ორგანიზაცია “განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი – 2018;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა – 2018-2021;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – 2019-დღემდე;
სსიპ ქალაქ ზესტაფონის #7 საჯარო სკოლა/მუსიკისა და ხელოვნების ექსპერტი – 2019 – 2020;
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი/ინგლისური ენის სპეციალისტი – 2019-2020

 

განსაკუთრებული მიღწევები: ექსპერტობა მუსიკასა და ხელოვნებაში – 2019;
კოორდინატორობა მე-3 თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვაში;
სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა თემაზე: მე-3 თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახე – კომპლექსური დავალება და მისი გავლენა სწავლა-სწავლების ხარისხზე.

პროექტები: “წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები”;
“დაწოლილი პოლიციელები გაგარინის ქუჩაზე”

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა თემაზე: მე-3 თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახე – კომპლექსური დავალება და მისი გავლენა სწავლა-სწავლების ხარისხზე.

კვლევები: კომპლექსური დავალების პრაქტიკაში გამოყენება – გამოწვევები და გამოჩენილი პრობლემების გადაჭრის გზები

კონფერენციებში მონაწილეობა: საუნივერსიტეტო ყოველწლიური კონფერენციები

საერთაშორისო გამოცდილება: –