მთავარი / მაია გელაშვილი

მაია გელაშვილი

განათლება: უმაღლესი

სამუშაო გამოცდილება: 2011 – 2013 წლები ბიბლიოთეკის ხელმძრვანელი;
2012 წლიდან დღემდე ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი, შემდეგ სპეციალური განათლების მასწავლებელი.

განსაკუთრებული მიღწევები: – 

პროექტები: 2014 წელი – “ერთად” ;
2015 წელი – ” ჩვენ ერთნაირები ვართ” ;
2022 წელი – ” ერთად უკეთესია” 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები:  – 

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –