მთავარი / ლიანა სვანაძე

ლიანა სვანაძე

განათლება: ქ.უთაისის ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი –მექანიკა ტექნოლოგი
მაგისტრი –1941983–1988წ

სამუშაო გამოცდილება: 1994 – წლიდან დღემდე –სსიპ –ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი.

განსაკუთრებული მიღწევები: 2020 წ. – მინიჭებული აქვს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

პროექტები: 2017წ. – მსოფლიოს უდიდესი მუზეუმები
2017 წ.– საბავშვო ჟურნალი
2018წ .– მოგზაურობა წარსულში.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები: თამაშით სწავლების საჭიროება და ეფექტურობა დაწყებით კლასებში.

კონფერენციებში მონაწილეობა: –

საერთაშორისო გამოცდილება: –