მთავარი / ლელა იმნაიშვილი

ლელა იმნაიშვილი

განათლება: უმაღლესი – მაგისტრი
ინგლისური ენის მასწავლებელი – წამყვანი

სამუშაო გამოცდილება: 1999-2003 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაზო გიმნაზია-ინგლისური ენის მასწავლებელი
2003- სსიპ. ქალაქ ქუთაისის №14 საჯარო სკოლა

განსაკუთრებული მიღწევები: – 

პროექტები:  1. სასკოლო პროექტები : https://lelaimnaishvili1977.blogspot.com/p/blog-page_13.html
‘’ Say No To Bullying ‘’
‘’ RED CARD TO RACISM ‘’
“English Club”
” Who wants to live forever”
“ SAVE THE WORLD “
,,გაულამაზოთ ცხოვრება ჩვენს თანატოლებს”
“New Year is Coming”
” Australian animals and birds”
2. საკლასო პროექტები: https://lelaimnaishvili1977.blogspot.com/p/blog-page_74.html

2023 – მინიჭებული აქვს მენტორის სტატუსი მინისტრის ბრძანების საფუძველზე.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: 1.ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში დაიბეჭდა სტატია : ,,პროექტით სწავლების ეფექტურობა“
2. მედია წიგნიერება – კრიტიკული აზროვნება- გაკვეთილის თემა :
,,ყველა ბედნიერია’’-,,წითელქუდა“
https://www.youtube.com/watch?v=FCdd2Tm9ic0&t=2s
3.ინლისური გრამატიკის დამხმარე სახელმძღვანელო ‘’English Grammar’’ თანაავტორი

კვლევები: კვლევა სახელწოდებით : ,, მართლწერის გაუმჯობესების სტრატეგიები”

კონფერენციებში მონაწილეობა:1. მასწავლებელთა მე-2 ეროვნული კონფერენცია
თემა: ,, ვის უნდა ხანგრძლივი სიცოცხლე”
2. მასწავლებელთა მე-4 ეროვნული კონფერენცია
თემა: ,,პროექტით სწავლების ეფექტურობა‘’
3. მე-4 საუნივერსიტეტო კონფერენცია
თემა :,, დავიცვათ მსოფლიო“
4. Key Consulting -ის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია
თემა : ,, არა რასიზმს“

საერთაშორისო გამოცდილება: MACMILLAN -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები
Microsoft Innovative Education
British Council Georgia- ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგები
American Councils -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები
PH International -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ კურსი – ELCE – ინგლისური ენა და სამოქალაქო განათლება