მთავარი / ლალი ჭიქაბერიძე

ლალი ჭიქაბერიძე

განათლება: ქალაქ ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფიის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება: 1991-92წელი ქ.ქუთაისისN4 საბავშვო ბაღში აღმზრდელი.1994წელი ქ.რუსთავიN5 საჯარო სკოლა გეოგრაფიის მასწავლებელი.1995დან დღემდე ქ.ქუთაისის N14 საჯარო სკოლაში გეოგრაფიის მასწავლებლად.

განსაკუთრებული მიღწევები: წამყვანი მასწავლებელი

პროექტები: ნატო2008,ნატო2009,ნატო2010(საქართველოს მასშტაბით), ,,სათაფლიის მღვიმე”, ,,წერილი დედამიწას”, ,,მე.რომ ქალაქის მერი ვიყო”,,,ჩემი სასურველი ქალაქი” ,,კავკასიის მოსახლეობა”,,,ქართული ყურძნის ჯიშები”, ,,ბუნებრივი ზონები ცხოველები და მცენარეები,” ,,ავსტრალიის ჩანთოსნები”, აფრიკის ფლორა და ფაუნა”, ,,სამხრეთ ამერიკის ფლორა და ფაუნა”, ,,ჩრდილო ამერიკის ტრადიციები”, ,,მსოფლიოს კონტინენტები”, ,,სტიქიური მოვლენები”, ,,ბუნებრივი და ანთროპოგენული კატასრტოფები”, ,,საკვების კალორიულობა”, შიმშილის გეოგრაფია”, ,,სასურსათო პრობლემები”, ,, ჩვენ ვიცნობთ უკრაინას”.

 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები: როგორ გავაუმჯობესოთ მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პოცესში.

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –