მთავარი / ლალი კიკნაძე

ლალი კიკნაძე

განათლება: 

2019-2021- დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- პედაგოგიური ფაკულტეტი- განათლების მეცნიერებები და მართვა- მაგისტრატურა.
2015- 2019- დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-პედაგოგიური ფაკულტეტი- დაწყებითი განათლება – ბაკალავრიატი.

სამუშაო გამოცდილება: 2019- სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა-ქუთაისის #30 საჯარო სკოლა- სტაჯიორი მასწავლებელი.

განსაკუთრებული მიღწევები: 2019- წარმატებული კარიერის დაგეგმვა.
2019- ტექნოლოგიები და მეწარმეობა.
2018- კრისტალის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა.
2018-საზოგადოებრივი მონაწილეობის ონლაინ-სასწავლო კურსი.
2018- საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველო.

 

პროექტები: 2018- ,,ახალგაზრდობის შესაძლებლობების გაზრდა მეწარმეობისათვის,, ფარგლებში შექმნილი გამორჩეული ბიზნეს-გეგმის წარდგენა.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: –

კვლევები: –

კონფერენციებში მონაწილეობა: 2017- სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მომხსენებელი თემაზე ,, აქვს, ჰყავს ზმნების ზმნისწინიანი ფორმები,,.
2018- სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მომხსენებელი თემაზე ,, მაცალკავებელი კავშირები რთულ თანწყობილ წინადადებაში,,.

საერთაშორისო გამოცდილება: –