მთავარი / პროექტები / ზედსართავი სახელების ხარისხები

ზედსართავი სახელების ხარისხები

ჩვენი სკოლის მე-3 და მე-4 კლასის მოსწავლეები,თავიანთი პედაგოგის ლელა იმნაიშვილის ხელმძღვანელობით კვლავ აქტიურად აგრძელებენ სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობას ინგლისური ენის სახელმძღვანელოში მოცემული პროგრამის მიხედვით. პროექტის მიზანი გახლდათ მოსწავლეებში გრამატიკული საკითხისადმი: ,,ზედსართავი სახელის ხარისხები“ ინტერესის გამოწვევა და პრაქტიკაში გამოყენება.