მთავარი / მოსწავლეები / ვეფხისტყსოსნის” საჯარო კითხვა

ვეფხისტყსოსნის” საჯარო კითხვა

ქუთაისის მეთოთხმეტე საჯარო სკოლაში ქართული ენის კვირეული 12 აპრილს სახელმწიფო ენის კათედრის ხელმძღვანელობით დაიწყო ,,ვეფხისტყსოსნის” საჯარო კითხვით.

 

ვეფხისტყსოსნის” საჯარო კითხვა

5afb2875-002e-4a01-870d-1198a02ea900
c7d466cb-7dcd-4aaa-96f6-1098ead77dd3
48fdc7c0-b793-4f9d-9d0f-274716339cf1
f1ce7d23-9a47-41ca-a567-366aa983b173
d3b6b344-f5ee-4264-b81d-a2234ddf9800
5fd3b5cd-6099-4531-9915-6e636f48eb7b
6bc9cb41-498a-433c-88b0-556f6a1185b4
0dca1bc5-5303-4a30-be50-b99d7f7acc23
6171561f-9efa-4d5f-b7fa-f242975b3ecf
6af4f0a5-c242-4083-b779-b2d16bfb35e6
e7044847-f786-420a-af9b-039fb1c9f878
09cd0239-2763-44af-8b42-c678bf90d73b
55abf690-cdca-46d6-85bb-ef4252c1a2fd
3cfcf983-c46e-4297-b05f-13421c349a1f
c78d3658-54f4-463a-bc46-129c7e59e85f
de42180f-5d0a-45bd-8c62-1b939dfb6c56
3d9e5a49-9c65-4768-b207-c9880a11ef5f
fc10bf24-eb7c-4f92-8121-4f533a2ceb53
5afb2875-002e-4a01-870d-1198a02ea900 c7d466cb-7dcd-4aaa-96f6-1098ead77dd3 48fdc7c0-b793-4f9d-9d0f-274716339cf1 f1ce7d23-9a47-41ca-a567-366aa983b173 d3b6b344-f5ee-4264-b81d-a2234ddf9800 5fd3b5cd-6099-4531-9915-6e636f48eb7b 6bc9cb41-498a-433c-88b0-556f6a1185b4 0dca1bc5-5303-4a30-be50-b99d7f7acc23 6171561f-9efa-4d5f-b7fa-f242975b3ecf 6af4f0a5-c242-4083-b779-b2d16bfb35e6 e7044847-f786-420a-af9b-039fb1c9f878 09cd0239-2763-44af-8b42-c678bf90d73b 55abf690-cdca-46d6-85bb-ef4252c1a2fd 3cfcf983-c46e-4297-b05f-13421c349a1f c78d3658-54f4-463a-bc46-129c7e59e85f de42180f-5d0a-45bd-8c62-1b939dfb6c56 3d9e5a49-9c65-4768-b207-c9880a11ef5f fc10bf24-eb7c-4f92-8121-4f533a2ceb53