მთავარი / მოსწავლეები / „დეკლამაცია რეპერების მუსიკაში“

„დეკლამაცია რეპერების მუსიკაში“

თანამედროვე მიმდინარეობის „რეპმუსიკის“ შესწავლის შემდეგ VIIIა კლაში, (დამრიგებელი ანჟელა ქაჯაია) VIIIგ კლასში (დამრიგებელი აზა მარუაშვილი) თამარ გაბისონიამ ჩაატარა პროექტი „დეკლამაცია რეპერების მუსიკაში“, პროექტის მიზანია მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით და პრაქტიკულ საქმიანობაში, კარგად გაანალიზონ თავიანთი არჩეული მუსიკალური მიმდინარეობის „რეპმუსიკის“ წარმომადგენელი მუსიკოს შემსრულებლის შემოქმედება, შეძლონ სათანადო რიტმის, ჰარმონიის და ფორმის გამოყენებით ხილულისა და უხილავი დეკლამაციის შესახებ საკუთარი წარმოდგენების გადმოცემა, მსჯელობის უნარის ჩამოყალიბება, მოძიებული ინფორმაციის პრეზენტაცია. პროექტული მუშაობა ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მუსიკალური უნარების განვითარებას. მუსიკის მასწავლებელი თამარ გაბისონია.

„დეკლამაცია რეპერების მუსიკაში“

6b230e16-e48a-47fb-b63c-a42599cc7f04
3da10f75-ddcf-4c3b-a21d-db10e1afd2c1
b3e80b4e-33a6-4cb9-8362-13aaa6dd8184
75eb4810-260d-4e0c-b74e-a4e5a7ec2ac6
05c7e6f8-173e-42aa-a0d9-8c9e1b356f0d
daf43c40-e4d5-4975-80ee-e8499ee9cd86
36f204da-5f9b-45e2-b499-0579f49f510a
6b230e16-e48a-47fb-b63c-a42599cc7f04 3da10f75-ddcf-4c3b-a21d-db10e1afd2c1 b3e80b4e-33a6-4cb9-8362-13aaa6dd8184 75eb4810-260d-4e0c-b74e-a4e5a7ec2ac6 05c7e6f8-173e-42aa-a0d9-8c9e1b356f0d daf43c40-e4d5-4975-80ee-e8499ee9cd86 36f204da-5f9b-45e2-b499-0579f49f510a